Kontakta oss

Stockholms Åkeri AB
E-post: förnamn.efternamn@stockholmsakeri.se
Fakturafrågor via epost
Märk gärna med "Fakturafråga och faktura nr" i ämnesraden.

faktura@stockholmsakeri.se
Växel: 08-449 21 00
Styrelsen styrelsen@stockholmsakeri.se
       
VD
Mikael Blomqvist
 
mikael.blomqvist@stockholmsakeri.se
Kvalitet och Miljöchef
Lars Wallander, åkarportal
 
08-449 21 06 / 070-888 25 82
Transportledning/order 08-449 21 20
Gruppnummer Boggi 08-449 21 80
Gruppnummer Stora bilar (Bil + släp) 08-449 21 90
Gruppnummer Betong 08-449 21 70
Gruppnummer Maskin 08-449 21 60
Gruppnummer Administration 08-449 21 50
Anders Larsson 08-449 21 93
Anders Wretfalk 08-449 21 58
Tommy Pilblad 08-449 21 41
Roland Carlsson 08-449 21 48
   
Säljare Bygg och Anläggning
Michael Kållberg 08-449 21 45 / 0705-92 83 43
Tommy Norenius 08-449 21 14 / 0708-10 10 40 
   
Prisförfrågningar E-post: info@stockholmsakeri.se
   
Ekonomi/Administration 08-449 21 50
Marie Lagerqvist, Ekonomi 08-449 21 02
Ulrika Dufva, Kund- och levreskontra 08-449 21 43
Kjell Andersson, IT och Kommunikation, åkarportal itsupport@stockholmsakeri.se
   
Inköp IT & kontorsmaterial  
Vår inköpspolicy gällande inköp av IT och kontorsmaterial: Är att all kontakt med vår personal i syfte att sälja, marknadsföra eller upplysa om produkter ska ske via mail eller postförsändelse.
Via mail till itinfo@stockholmsakeri.se eller se nedanstående postadress.