Miljö och Kvalitet

Certifiering

Stockholm Åkeris verksamhetssystem är certifierat med avseende på:

Vi arbetar aktivt med att förbättra fordonsparkens sammansättning i syfte att förbättra miljöprestandan. Via auktoriserad samarbetspartner arbetar vi för att utbilda våra förare enligt kraven för Yrkeskompetensbevis.

Säkerhetsfrågor

Vårt aktiva säkerhetsarbete syftar till att:

  • Upprätthålla ett säkert system för hantering/transport av farligt gods
  • Upprätta och förbättra rutiner i ledningssystemet inom område kvalitet, säkerhet och miljö
  • Uppföljning av skador/olyckor/icke önskade händelser och sammanfattning av lärdomar
  • Informationsspridning gällande händelser och lärdomar
  • Arbeta för ständiga förbättringar
  • Uppfylla kundens krav och förväntningar gällande förebyggande säkerhetsarbete

Affärsverktyg

Affärssystem Alystra ger möjlighet att kontrollera verksamheten genom kund- och orderhantering, register över kunder, åkerier, fordon och förare samt rapporter och statistik.

För att hantera avvikelser, förbättringsförslag och kundreklamationer använder vi sedan år 2006 det webbaserade förbättringssystemet SYSTEM C2 ™. Detta verktyg är ovärderligt när det gäller arbetet med ständiga förbättringar i verksamheten.

Utbildning

"För att säkerställa en hög säkerhet och kvalitet ställer företaget krav på underleverantörernas utbildningar och kompetens".

Farligt gods

En Säkerhetsrådgivare finns knuten till företaget i Farligt Godsfrågor.