Verksamheten är uppdelad i två verksamhetsområden Bygg & Anläggning och Tankbilsbolaget AB.