Verksamheten är uppdelad i två verksamhetsområden Bygg & Anläggning och Tankbilsbolaget i Norden AB.