top of page

Historik

1935-01 11 inregistreras KUNGSHOLMS ÅKERIFÖRENING hos överståthållarämbetet, och en lång företagshistoria börjar.

1937 fusioneras åkeriföreningen Vesta in i Kungsholms Åkeriförening, som därefter består av 25 andelsägare. Under krigsåren 1939-45 hade

Kungsholms Åkeriförening gott om uppdrag men led brist på material i form av bland annat drivmedel och däck. Materialförsörjningen trygg-

ades genom att starka band knöts med dåvarande IC (Bilägarnas Inköpscentral) som senare blev OK (Oljekonsumenterna).

Under åren 1945-75 är Kungsholms Åkeriförening mycket aktivt och expansivt. Grus- och krossverksamhet bedrivs vid flera arrenderade

täkter i Fittja, Jordbro, Tumba, Smedby och Upplands Väsby. Stora entreprenader utförs, bl a anläggningsarbetet för Katarinagaraget, grunderna för de två första Hötorgsskraporna och Vattenfalls huvudkontor i Råcksta.

Under denna period växte Kungsholms Åkeriförening genom fusioner med Bromma Åkeriförening 1958 och E R Mattson Åkeri 1970. Stockholms Åkeri förvärvades av Kungsholms Åkeriförening 1970. Dessa företag var liksom Kungsholms Åkeriförening verksamma inom bygg- och anläggningstransporter.

Under 80-talet driver Kungsholms Åkeriförening en expansiv strategi vilket leder till ett antal företagsförvärv. 1984 fusioneras Södra Åkeriet, som var verksamt inom bygg- och anläggningstransporter, med Kungsholms Åkeriförening som nu består av 104 andelsägare. 1985 förvärvas Stockholms Oljetransportörer AB, där även sedan 1983 Bröderna Franzons Åkeribolag ingår. Stockholms Oljetransportörer tillförde tanktransporter, slamsugning, spolning och tankrengöring som nya verksamheter i Kungsholms Åkeriförening. 1986 förvärvar Kungsholms Åkeriförening Rosersbergs Åkeri. Detta köp gav oss ett komplement till bygg- och anläggningstransporterna i form av betongtransporter. 1988 förvärvas Hägerstens Åkeri AB som var verksamt inom distributions- och fjärrtransporter. Detta var en ny verksamhet för Kungsholms Åkeriförening. 1990 avyttras Hägerstens Åkeri till Road-Link, men Kungsholms Åkeriförening behöll dock viss lokal distributionsverksamhet för vidare utveckling.

Förutom bygg- och anläggningsverksamhet är Kungsholms Åkeriförening sedan slutet på 80-talet även verksamt inom distributions- och tanktransporter. Denna expansion har främst skett genom företagsförvärven. Till följd av detta är Kungsholms Åkeriförening ett starkt åkeriföretag oberoende av konjunktur och säsong. Föreningen utvecklar sedan sina tre verksamhetsområden parallellt.

1994 förvärvas Nacka Värmdö Åkeri AB, som är ett bygg- och anläggningsåkeri verksamt främst lokalt inom Nacka- och Värmdöområdet. Samma år förvärvas även 33% av aktierna i Tankfrakt i D/U Län AB som är verksamma inom Eskilstuna/Västerås med omnejd. Efter detta förvärv administreras Tankfrakt av Kungsholms Åkeriförening. 1995 förvärvas TBH Transport AB som är verksamma inom bygg- & anläggningstransporter med lokal anknytning till Huddinge, Botkyrka och Södertälje.

1995 organiserades Kungsholms Åkeriförening om. Innan omorganisationen bestod föreningen av ett moderbolag med åtta helägda dotterbolag, sex delägda bolag varav fyra intressebolag. Man bolagiserade koncernen genom att fusionera de bolag som bedrev med varandra liknade verksamhet och lade centraladministrationen i koncernmodern. Bolagen som bedrev bygg- och anläggningsverksamhet gick in under namnet Stockholms Åkeri AB. Bud- och distributionsverksamheten gick in under namnet Stockholms Åkeri & Distribution AB. Tank- slam- och spolverksamheten fick gå under namnet Stockholms Oljetransportörer AB. Nu var verksamheten indelad i tre starka dotterbolag som administrerades av ett gemensamt moderbolag.

1998 kvalitetscertifierades verksamheterna i Stockholms Åkeri AB och i Stockholms Oljetransportörer AB enligt ISO 9002.

Under 1998 förvärvas MTS Transportservice. MTS tillför en verksamhet specialiserad på bud och distribution av smågods inom Storstockholm. 1999 förvärvas LBC Tureberg Bud AB som är verksamma inom både bud och distribution till cirka 75 % samt inom bygg och anläggning till cirka 25 %. LBC Tureberg Bud AB tillförde bl a en verksamhet specialiserad på distribution av flygfraktgods med Arlanda som bas.

Den första januari år 2002 skedde en ny omorganisation av Kungsholms Åkeriförening. All verksamhet koncentreras nu i ett bolag under namnet Stockholms Åkeri AB. Bolaget har tre verksamhetsområden benämnda: Tank, Bygg- och Anläggning samt Bud- och Distribution. All administrativ personal flyttar in i samma lokaler på Drivhjulsvägen i Västberga. Externa driftsenheter finns nu endast i form av terminalverksamhet i Västberga och på Arlanda. Nu skapas en bättre samordning av administrationen, Marknad/Försäljning samt Drift/Produktion.

Under 2002 förvärvas Älvsjö Åkeri AB med sina systerbolag JE Jansson Åkeri och entreprenadföretaget Schakt & Planering. Dessa tre företag inlemmas helt i Stockholms Åkeri AB´s verksamhetsområde bygg- och anläggning och ytterligare samordningsfördelar uppnås.

I maj 2003 bildar Stockholms Åkeris verksamhetsområde Tank ett nytt bolag tillsammans med Skandinavisk Tanktransport. Det nya bolaget antar namnet Skandinavisk Tanktransport och är ett dotterbolag till Stockholms Åkeri. Genom denna affär skapas ett åkeriföretag med specialisering på tank- och bulktransporter som är verksamt i hela landet.

Den första april 2008 bildades Tankbilsbolaget STT AB genom en sammanslagning av Tankbilsbolaget AB med säte i Gävle och vårt affärsområde STT.

Från april 2013 är företaget, nu namnändrat till Tankbilsbolaget i Norden AB, ett helägt dotterbolag till Stockholms Åkeri AB.

Gammal lastbil.jpg
bottom of page