top of page

Om Stockholms Åkeri AB

Stockholms Åkeri AB är verksamt inom Bygg och Anläggning.

Materialtransporter/ Boggi

Sten, grus, schaktmassor och andra tyngre transporter.

Kranbilar

Vår breda kranbilspark klarar av de mest skiftande uppdrag.

Entreprenadmaskiner

En stor maskinpark gör att vi alltid kan erbjuda rätt utrustning och tillbehör.

Betong

Stockholms Åkeri är den största transportören av fabriksbetong till Bygg- och Anläggnings-industrin inom Stockholmsområdet.

Ståkab_fasad.jpg

Trafiksäkerhetspolicy

Stockholms Åkeri AB:s transportörer, förare och övriga medarbetare har ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten. Var och en har ett personligt ansvar att sätta säkerheten främst i det dagliga arbetet. Vi skall alla köra riskmedvetet och anpassa körsättet efter väglag och omgivning. Hastigheten är den enskilt viktigaste faktorn för trafiksäkerheten.

Stockholms Åkeri AB skall aktivt bidra till att öka trafiksäkerheten genom att:

 • företagsledning, transportplanering, transportörer och förare skapar förutsättningar och tar ett aktivt ansvar för att uppdragen utförs så trafiksäkert som möjligt.

 • följa gällande lagar för arbets-, kör- och vilotider.

 • arbeta förebyggande genom att tillhandahålla information och erbjuda relevant utbildning till transportörer, förare och personal.

 • respektera varje förares trafiksäkerhetsbedömningar.

 • trafikrelaterade tillbud, skador och olyckor alltid skall rapporteras och dokumenteras i företagets avvikelsesystem.

 • behandla inrapporterade tillbud, skador  och olyckor i företagets Säkerhetskommitté.

 • alltid använda säkerhetsbälte.

 • föraren under färd kör mjukt, undviker häftiga inbromsningar och accelerationer och på så sätt minskar bränsleförbrukning, slitage på fordon och stress hos föraren.

Vi rekommenderar att:

 • alla nya fordon utrustas med alkolås.

 • väggrenskörning undvikes.

 • fordonsdatorer inte används under färd.

 • användandet av mobiltelefon, handburen såväl som handsfree, undviks under färd.

Bygg_ingress.jpg
bottom of page