Miljö och kvalitet

Certifiering

Stockholm Åkeris verksamhetssystem är certifierat med avseende på:

Vi arbetar aktivt med att förbättra fordonsparkens sammansättning i syfte att förbättra miljöprestandan. Via auktoriserad samarbetspartner arbetar vi för att utbilda våra förare enligt kraven för Yrkeskompetensbevis.

ISO_9001_Stående_Sv.png
ISO_14001_Stående_Sv_(002).png

Säkerhetsfrågor

Vårt aktiva säkerhetsarbete syftar till att:

  • Upprätthålla ett säkert system för hantering/transport av farligt gods

  • Upprätta och förbättra rutiner i ledningssystemet inom område kvalitet, säkerhet och miljö

  • Uppföljning av skador/olyckor/icke önskade händelser och sammanfattning av lärdomar

  • Informationsspridning gällande händelser och lärdomar

  • Arbeta för ständiga förbättringar

  • Uppfylla kundens krav och förväntningar gällande förebyggande säkerhetsarbete

Affärsverktyg

Affärssystem Hogia Transport Systems ger möjlighet att kontrollera verksamheten genom kund- och orderhantering, register över kunder, åkerier, fordon och förare samt rapporter och statistik.

För att hantera avvikelser, förbättringsförslag och kundreklamationer använder vi sedan år 2006 det webbaserade förbättringssystemet SYSTEM C2 ™. Detta verktyg är ovärderligt när det gäller arbetet med ständiga förbättringar i verksamheten.

Utbildning

"För att säkerställa en hög säkerhet och kvalitet ställer företaget krav på underleverantörernas utbildningar och kompetens".

Farligt gods

En Säkerhetsrådgivare finns knuten till företaget i Farligt Godsfrågor.

Fair_transport_logga.png

Fair Transport Intyg

Nya Stockholms Åkeri AB

Besöksadress: Drivhjulsvägen 26 2tr, Hägersten

Faktureringsadress: Box 42012, 126 12 Stockholm

Tel: 08-449 21 00

Öppettider: vardagar 06:00 - 16:30

Dag före röd dag 06:00 - 15:00

© 2018 by Kjell Andersson Stockholms Åkeri AB

Fair_transport_logga.png

Följ oss även

på Facebook & Instagram

ISO 9001_14001 Negativ Sv.png
AFA_logga.jpg