top of page

Miljö och kvalitet

Certifiering

Stockholm Åkeris verksamhetssystem är certifierat med avseende på:

Vi arbetar aktivt med att förbättra fordonsparkens sammansättning i syfte att förbättra miljöprestandan. Via auktoriserad samarbetspartner arbetar vi för att utbilda våra förare enligt kraven för Yrkeskompetensbevis.

ISO_9001_Stående_Sv.png
ISO_14001_Stående_Sv_(002).png

Säkerhetsfrågor

Vårt aktiva säkerhetsarbete syftar till att:

  • Upprätthålla ett säkert system för hantering/transport av farligt gods

  • Upprätta och förbättra rutiner i ledningssystemet inom område kvalitet, säkerhet och miljö

  • Uppföljning av skador/olyckor/icke önskade händelser och sammanfattning av lärdomar

  • Informationsspridning gällande händelser och lärdomar

  • Arbeta för ständiga förbättringar

  • Uppfylla kundens krav och förväntningar gällande förebyggande säkerhetsarbete

Affärsverktyg

Affärssystem Hogia Transport Systems ger möjlighet att kontrollera verksamheten genom kund- och orderhantering, register över kunder, åkerier, fordon och förare samt rapporter och statistik.

Vi använder ett egenutvecklat system för att hantera avvikelser, förbättringsförslag och kundreklamationer. Detta verktyg är ovärderligt när det gäller arbetet med ständiga förbättringar i verksamheten.

Utbildning

"För att säkerställa en hög säkerhet och kvalitet ställer företaget krav på underleverantörernas utbildningar och kompetens".

Farligt gods

En Säkerhetsrådgivare finns knuten till företaget i Farligt Godsfrågor.

bottom of page